Tuesday, May 22, 2018

Tidak berlaku bail-out terhadap 1MDB oleh Kementerian Kewangan seperti dakwaan BODOH Lim Guan Eng

Menteri Kewangan baru kita, Lim Guan Eng nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan 'balance the books.'

1MDB mempunyai hutang. 1MDB mempunyai aset, yang bernilai lebih daripada hutang seperti yang ditunjukkan dalam laporan AG yang telah di klasifikasi semula sekarang.

Pelan rasionalisasi diarahkan untuk memindahkan semua asetnya kepada Kementerian Kewangan (MOF). Dalam terma perakaunan, anda tidak boleh memindahkan aset tanpa memindahkan hutang yang berkaitan dengannya.

ANDA TIDAK BOLEH SUKA-SUKA MEMINDAHKAN ASET TANPA MELIBATKAN PEMBAYARAN ATAU HUTANG BERKAITAN !!

Oleh itu, MOF perlu membayar 1MDB untuk aset yang akan digunakan oleh 1MDB untuk membayar hutangnya.

Oleh itu dimana berlaku bail-ot?

Ia telah dijelaskan secara bertulis sebelum ini oleh 1MDB dan merupakan sebahagian daripada pelan rasionalisasi yang disyorkan oleh PAC yang juga dianggotai daripada ahli politik Pakatan.

Lihat perenggan 3 kenyataan akhbar 1MDB bertarikh 26 Okt 2017:

"In consideration for the transfer of, amongst others, TRX, Bandar Malaysia, Pulau Indah land and Air Itam land, 1MDB will receive payments, over time. Those payments, along with asset monetisation proceeds, will be used to meet the principal and interest on the remaining obligations of 1MDB, which primarily comprise long-term bond and sukuk debt,"

("Sebagai balasan untuk pemindahan, antara lain, TRX, Bandar Malaysia, tanah Pulau Indah dan tanah Air Itam, 1MDB akan menerima bayaran dari masa ke masa. Pembayaran tersebut, bersama-sama dengan hasil pengewangan aset, akan digunakan untuk memenuhi prinsipal dan kepentingan mengenai tanggungjawab 1MDB yang selebihnya terdiri daripada hutang jangka panjang dan hutang sukuk,")

Ringkasannya:
1. Selepas cadangan PAC (yang dianggotai oleh pelbagai parti) & pelan rasionalisasi, aset-aset 1MDB telah dipindahkan ke bawah Kementerian Kewangan (MOF). 
2.1MDB menjadi shell company
3. Bila aset 1MDB dijual, duit masuk kepada MOF
4. Bila bayar hutang, duit ini digunakan
5. Hasil jualan aset 1MDB bukan bail-out tetapi wang 1MDBRujukan:

No comments:

Post a Comment

Loading...