Wednesday, March 8, 2017

BR1M Bantuan Berdasarkan Pendapatan 'Isi Rumah'

Dalam banci penduduk terakhir pada tahun 2010, jumlah penduduk Malaysia adalah 28,960,000 dan jumlah bilangan isi rumah ialah 6,350,000.

Hari ini penduduk kita dianggarkan 31.04 juta atau ringkasnya peningkatan kira-kira 7.2% dalam tempoh 7 tahun lepas. Ini bermakna jumlah bilangan isi rumah sepatutnya adalah sekitar 6.8 juta.

BR1M sepatutnya hanya untuk isi rumah berpendapatan rendah 40% (B40) atau anggaran 2.72 isi rumah layak memohon.

Tetapi terdapat 8.2 juta pemohonan atau 120% daripada ketua isi rumah yang layak memohon BR1M atau 5.48 juta pemohon adalah isi rumah B40 palsu.

Pendek kata, daripada setiap 3 pemohon, 2 tidak layak.

Dari mana datangnya semua pemohon ini?

Kita percaya rakyat Malaysia tidak menyalahgunakan apa jua bantuan yang kerajaan salurkan.


No comments:

Post a Comment

Loading...