Friday, January 20, 2017

Nadai ubah ba rintai kabinet nengeri Sarawak


Kepala Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg agi tetap ngena rintai Kabinet Sarawak ke udah bisi, sementara nganti tusun baru kabinet ke deka diatur ba timpuh ke patut ila.

Abang Johari madahka semua opis menteri ke ditumbuhka niang Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem agi dikena, semina bisi tambah mimit portfolio ba sebuah opis menteri.

“Nadai ubah ba rintai Kabinet ke udah bisi, naka ke diatu.

“Semina sebuah opis menteri ditambah portfolio iya nya Opis Menteri Wang enggau Pengatur Ekonomi.

“Kami deka nampung nama utai ke udah dipejalaika niang Kepala Menteri (Datuk Patinggi Tan Sri Adenan).

Kitai udah menang ba pengawa bepilih nengeri urung lapan bulan ke udah, lalu kami deka ngamatka semaya ke udah digaga niang kepala menteri sereta gawa dalam seiti tim.

“Kami nguji enggau naka ulih bejalaika nama utai ke udah disemayaka,” ku iya.

Abang Johari mansutka pekara nya dalam aum pengarang berita pengudah Pengawa Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri enggau Menteri-Menteri Muda, ke diatur ba Dewan Lapau, Begunan Kunsil Nengeri ditu, kemari.

Abang Johari dichiri nyadi Kepala Menteri lalu udah ngangkat sumpah kena 13 Januari tu tadi, nganti niang Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem ti midang kena 11 Januari 2017.
Raban kabinet nya ngangkat sumpah ba mua Tuai Megai Menua (TYT) Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Berebak enggau tu ditanya bekaul enggau penuduk sapit kepala menteri ke dipangku iya sebedau tu sekalika bisi penganti, iya madahka pekara nya deka diatur dudi.

“Aku deka mekuh dulu sereta neruska nama utai ke dipejalaika niang kepala menteri lalu beri mih kami peluang.
“Aku deka ngaga tusun baru kabinet lebuh datai ba maya iya ila,” ku iya seraya ketawa nyaut nganti aku bisi wahyu.

Abang Johari kelimpah ti nyadi Menteri Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal sereta Menteri Pengawa Berumah enggau Kandang Mengeri, iya mega nyadi Menteri Wang enggau Pengatur Ekonomi sereta Menteri Pengatur Pemansang Pengeraja Asal enggau Rampa Menua.

Taja pia iya madahka pangku pengawa Menteri Muda Wang enggau Pengatur Ekonomi diatu agi puang.

Berebak enggau tu Abang Johari lebuh ditanya komitmen iya mangku empat portfolio ke dipegai iya diatu madah;

“Pekara nya enda berat laban aku bisi Menteri Muda mantu aku,” ku iya.

Pengawa ngangkat sumpah nya kemari dipunka enggau Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas (Menteri Betanam Betupi Moden enggau Ekonomi Menua Pesisir.)

Nangkanka nya,Dato Sri Wong Soon Koh (Menteri Wang Kedua); Dato Sri Michael Manyin Jawong (Menteri Nembiak, Lumba enggau Penyerakup); Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan (Menteri Pengatur Pengeraja Asal enggau Rampa Menua & Menteri Pemansang Industri enggau Orang Dagang, Dagang enggau Puku); Datuk Fatimah Abdullah (Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Orang Indu enggau Pemansang Raban Bansa); Dato Sri Stephen Rundi Utom (Menteri Perengka Guna Mensia Mayuh) enggau Datuk Prof. Dr. Sim Hian (Menteri Kunsil Kandang Menua).

Sapit Kepala Menteri Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing ti nyadi Menteri Pemansang Infrastruktur enggau Perengka Pengangkut, nadai datai ba pengawa ngangkat sumpah nya kemari, laban ti bisi pengawa ngagai menua tasik.

Lapan belas (18) menteri muda sebedau tu ke agi mangku pengawa ke sama iya nya Datuk Mohd Naroden Majais, Datuk John Sikie Tayai, Datuk Francis Harden, Datuk Talip Zulpilip, Datuk Lee Kim Shin, Liwan Lagang, Datuk Len Talif Salleh, Datuk Dr Jerip Susil, Datuk Julaihi Narawi, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah sereta Rosey Yunos.

Nambahka nya Datuk Roland Sagah Wee Inn, Dr Abdul Rahman Junaidi, Dr Abdul Rahman Ismail, Dr Annuar Rapaee, Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali, Malcom Mussem Lamoh enggau Datuk Dr Penguang Manggil.

No comments:

Post a Comment

Loading...